Nominasjonskomiteens liste

Bruk Nominasjonskomiteens liste ved Kirkevalget 8.- 9. september.

  • Kandidatene er foreslått av menighetsrådene og ungdomsrådet i bispedømmet. De er prioritert av en felles nominasjonskomité som er godt kjent med hva som kreves av tillitspersoner i bispedømmeråd og kirkemøte.
  • Kandidatene speiler et mangfold av oppfatninger, slik det også er i den norske folkekirken.
  • Kandidatene representerer ingen organisasjon eller interessegruppe. Den enkelte presenterer selv de saker en spesielt vil arbeide for.
  • Ingen kandidater er forhåndskumulert. Du kan påvirke hvem som blir valgt, ved å gi en stemme til personer du vil fremme.

Vi arbeider for den lokale kirkes beste!

 

Se våre kandidater i bispedømmene her.


Følg oss på Facebook: