Hvilket bispedømme tilhører jeg?

Den norske kirke er inndelt i bispedømmer. Hvilket bispedømme du tilhører, avhenger av hvor du bor. Stort sett følger grensene for bispedømmene de gamle fylkesgrensene:

Oslo bispedømme: Asker (= nye Asker fra 2020), Bærum og Oslo kommuner

Borg bispedømme: Østfold og Akershus, bortsett fra Asker og Bærum

Hamar bispedømme: Hedmark og Oppland

Tunsberg bispedømme: Buskerud og Vestfold

Agder og Telemark bispedømme: Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark

Stavanger bispedømme: Rogaland

Bjørgvin bispedømme: Hordaland og Sogn og Fjordane

Møre bispedømme: Møre og Romsdal

Nidaros: Trøndelag

Sør-Hålogaland: Nordland

Nord-Hålogaland: Troms og Finnmark