Slik foregår valget

Stemmerett

Alle medlemmer i Den norske kirke som fyller 15 år senest i 2019 og som er bosatt i Norge, har stemmerett ved kirkevalget. Valgkort blir utsendt i begynnelsen av august.

Når

Selve valget foregår 8.-9. september. Det er mulig å forhåndsstemme fra 10. august (lokale variasjoner).

Hvor

Valget foregår i et lokale i nærheten av der kommune- og fylkestingsvalget foregår. Nærmere informasjon om dette finner du på valgkortet.

To valg

I kirkevalget kan du både stemme på medlemmer til menighetsrådet i din lokale menighet og på medlemmer til bispedømmerådet i ditt bispedømme. Fordi Kirkemøtet består av bispedømmerådene, er valget av bispedømmeråd også et valg av medlemmer til Kirkemøtet.

Ulike lister

Reglene sier at det alltid skal være en bredt sammensatt liste utarbeidet av en nominasjonskomité. Denne listen kalles Nominasjonskomiteens liste. Ved valget av menighetsråd er dette i de fleste tilfeller den eneste listen. Ved valg til bispedømmeråd er det i tillegg i år én eller to lister å velge mellom.

Slik stemmer du

Du må først velge hvilken liste du vil stemme på. Du kan enten levere listen urettet eller du kan gjøre rettelser. Disse rettelsene kan du gjøre:
• gi tilleggsstemme til inntil tre kandidater på listen ved å sette et kryss utenfor navnet
• tilføye inntil tre navn fra andre lister («slengere»)
Det er ikke mulig å stryke kandidater.

Se også: Slik avgjøres valgresultatet

Se mer utfyllende beskrivelse på kirkevalgsidene på kirken.no