Bjørgvin

“Saman vil vi ære Den treeinige Gud – ved å forkynne Kristus, byggje kyrkjelydar og fremje rettferd”

Meir om kandidatane på Nominasjonskomiteens liste:
CV og svar til nominasjonskomiteen