Borg

Mer om kandidatene på Nominasjonskomiteens liste:

Se kandidatenes CV på kirken.no her.