Hamar

Lista gjenspeiler stor geografisk bredde, variert yrkesmessig bakgrunn og kirkelig erfaring og deltakelse, samt god spredning i alder og kjønn. Det er representative, kvalifiserte og dyktige kandidater. De utgjør grasrota i menighetene, og er samtidig kapable til å delta aktivt og formålstjenlig på framtidige kirkemøter.

Mer om kandidatene på Nominasjonskomiteens liste:

Se kandidatenes CV på kirken.no her.